1.0 Algemene voorwaarden creatieshop

Welkom bij DIY-creations. Wij zijn blij dat je er bent en hopen dat je jouw creativiteit hier optimaal tot bloei kan brengen. Er zijn echter wel wat huisregels die gelezen en nageleefd dienen te worden. 

1.1. Acceptatie van onze voorwaarden

Dit document en de documenten waarnaar wij verwijzen in dit document, bevatten onze huisregels oftewel “de voorwaarden”. De voorwaarden zijn wettelijk bindend voor alle handelingen tussen jou en DIY-creations.

In dit contract staan de rechten en plichten uitgewerkt die voor jou van toepassing zijn bij het gebruik van ons onlineplatform ook wel de creatieshop genaamd en de andere diensten die wij je hierbinnen aanbieden. 

Door gebruik te maken van onze diensten accepteer je automatisch de voorwaarden in dit document. Ook zal je dit document ter aanvulling moeten accepteren bij het aanmaken van een account als klant of verkoper. 

1.2 De andere documenten die onder dit document vallen 

DIY-creations legt momenteel contact tussen mensen in Nederland en België. Dit gebeurt zowel online als offline.  Wij leggen dit contact voor het maken, verkopen en kopen van unieke goederen. Voor de verkopers en de kopers van unieke creaties fungeren wij slechts als platform waarop je met elkaar in contact komt. Ook kun je bij ons terecht voor het kopen van hobbymaterialen, waarmee de unieke producten gecreëerd kunnen worden. Bij dit laatste zullen wij dus optreden als webshop. Over deze voorwaarden lees je meer bij 2.0 Algemene voorwaarden hobbymaterialen . Daarnaast bestaan onze diensten uit het delen van informatie evenals het aanvragen van een specifieke creatie door middel van ons platform.

Dit is een handige gids om je te helpen inzicht te krijgen in de specifieke regels die relevant zijn voor jou, afhankelijk van de manier waarop je de diensten gebruikt:

Privacybeleid Dit is op iedereen van toepassing die persoonlijke informatie van zichzelf met ons deelt.

Verkoopinformatie Dit is op jou van toepassing als je met behulp van onze diensten unieke producten verkoopt

Gebruikersvoorwaarden verkopers Dit zijn de kosten en voorwaarden die gelden voor onze verkopers om bij DIY-creations te mogen verkopen.

 Retourvoorwaarden Dit zijn de voorwaarden die minimaal bij onze externe verkopers gelden voor de koper

Let op:

Wanneer DIY-creations als platform optreed zijn wij slechts aanwezig om het contact tussen koper en verkoper te leggen door middel van ons platform. De overeenkomst die tot stand komt geldt slechts tussen koper en verkoper. DIY-creations staat hier los van en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige problemen rondom dit product of voor misstanden bij de overeenkomst tussen koper en verkoper.  DIY-creations wordt dus zelf geen contractpartij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen de externe verkoper en de koper. Voor het gebruik van ons platform gelden wel algemene voorwaarden zoals hier te lezen is. Wanneer DIY-creations prijsvragen organiseert dan gelden hiervoor aparte algemene voorwaarden rondom kansspelen. Hierover wordt de deelnemer vooraf geïnformeerd.

1.3 Jouw account bij DIY-creations

A. Kies een gebruikersnaam die niet beledigend of vulgair is ofwel in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een ander.

B. Plaats onder jouw gebruikersnaam geen reacties of berichten die vulgair of beledigend zijn, of niets te maken hebben met het creëren van producten.

C. De ingevulde gegevens op je account bepalen de eindverantwoordelijke van het account. Daarom is het belangrijk dat je ten alle tijden eerlijk bent over de ingevulde accountgegevens en deze voor jezelf houdt.

D. Ben je jonger dan 18 jaar vraag dan eerst toestemming aan je ouders of voogd.

1.4 Jouw inhoud

A. Alles wat geplaatst wordt onder jouw account valt onder je eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je dus zelf in de gaten houdt of dit niet in strijd is met de rechten van derden. Verder houd je in de gaten of alles wat je plaatst niet beledigend of vulgair is.

B. Door jouw account te voorzien van inhoud geef je ons toestemming om dit te gebruiken en jouw producten te promoten onder de naam van DIY-creations. Je verliest hiermee niet je eigendomsrecht, maar geeft DIY-creations de kans om te groeien en jou te helpen groeien.

Bovenstaande betekent bijvoorbeeld dat wij jouw werk kunnen promoten op billboards ten behoeve van jouw naam en die van DIY-creations. Ook kunnen wij het formaat van de foto’s die je ons toestuurt wijzigen. Verder krijgen wij hiermee het recht om jouw producten te plaatsen op ons platform en reclame te maken bij derden voor het verkopen van deze producten.

C. Wanneer wij merken dat het intellectueel eigendomsrecht is geschonden zullen wij dit product per direct onderzoeken en zo nodig van de website verwijderen. Wanneer jij opmerkt dat jouw intellectuele eigendomsrecht wordt geschonden, kun je ons op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via het e-mail adres info@diy-creations.nl.

1.5 Gebruik van onze diensten

Bij het creëren van jouw account bieden wij jou een vergunning. Deze vergunning is in wettelijke termen een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare voor het gebruik van onze diensten conform de voorwaarden. Op je vergunning zijn de volgende voorwaarden van toepassing te weten;

A. Onze diensten zijn niet bedoeld om de wet mee te overtreden, gebeurt dit wel dan zijn wij genoodzaakt je vergunning op te heffen.

B. Verkoper draagt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de facturen die aan DIY-creations verschuldigd zijn. Gebeurt dit niet of niet binnen de vastgestelde termijn, dan kan dit het opheffen van je vergunning als gevolg hebben.

C. Probeer geen schade aan onze diensten toe te brengen via virussen of andere schadelijke computercodes.

D. Om onze API te verkrijgen dien je hiervoor altijd eerst contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de mogelijkheden met jou bespreken.

E. De ideeën die je met ons deelt kunnen te alle tijden gebruikt worden als marketingdoeleinde of ter verbetering van onze diensten

F. Om het milieu een handje te helpen zijn schriftelijke overeenkomsten die digitaal gesloten zijn gelijkwaardig aan papieren overeenkomsten.

1.6 Beëindiging 

Beëindiging door jou. Mocht jij besluiten je account bij DIY-creations te beëindigen dan vinden wij dit natuurlijk ontzettend jammer. Desondanks ben jij te alle tijden gemachtigd dit te doen via de pagina “mijn account”, Hier vind je vervolgens de mogelijkheid je account permanent offline te zetten. Wel blijf je verplicht de gemaakte afspraken met de klant na te komen.

Beëindiging door DIY-creations. Wij kunnen te alle tijdenbesluiten jouw account te beëindigen ongeacht de reden hiervoor. Wel streven wij ernaar om je deze rede(nen) uit te leggen. Verder is het belangrijk om te weten dat jij geen contractueel of wettelijk recht hebt op voortzetting van het gebruiken van onze diensten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventueel inkomstenverlies door de beëindiging van jouw account. De algemene voorwaarden blijven van kracht.

Let op: Door de beëindiging van jouw account door jezelf of door DIY-creations kan je de gegevens en inhoud van je account kwijtraken. 

1.7  Garanties, retourneren en aansprakelijkheid beperkingen

Creaties die je koopt. DIY-creations maakt de creaties die je koopt niet zelf, deze worden namelijk verkocht door zelfstandige verkopers. Wij inspecteren de creaties niet, noch slaan we ze op in een magazijn. Wij bieden slechts het platform waarop je de zelfstandige verkopers ontmoet. Daarom is DIY-creations dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de producten. Alle wettelijke claims betreffende de creaties komen dan ook rechtstreeks terecht bij de zelfstandige verkoper. Jij vrijwaart DIY-creations dan ook van alle wettelijke claims betreft de creaties die je via onze diensten gekocht hebt, inclusief defecte creaties en onjuiste voorstelling van zaken waardoor lichamelijk letsel is of kan worden veroorzaakt (aansprakelijkheidsclaims).

DIY-creations biedt geen enkele garantie, waardoor de gekochte goederen te alle tijden gekocht worden op eigen risico. DIY-creations biedt haar verkopers wel de mogelijkheid hun eigen aanvullende voorwaarden te hanteren, waardoor je de externe verkopers hierop kunt aanspreken. In de situatie dat de creatie niet overeenkomt met de staat die de verkoper heeft omschreven bij de creatie toen je deze kocht, kun je contact opnemen met de verkoper. Je hebt namelijk met deze partij de overeenkomst gesloten. Over de aanvullende voorwaarden die de verkoper hanteert kun je meer lezen op de creatiepagina van de betreffende verkoper. Verder is er de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper door naar 'mijn account' te gaan en vervolgens achter de bestelling in je bestelstatus te klikken op de knop acties en klik op “E-mail de maker”. Er opent dan een webformulier waarin je een vraag kunt stellen. Lees de voorwaarden betreffende de privacy van de maker door en accepteer deze. Vervolgens kan je de e-mail versturen en ontvang je z.s.m. een antwoord van de maker op je eigen e-mailadres.

Je recht op retourneren. De verkopers die gebruik maken van het platform, kunnen zelf aangeven of je het product wel of niet kunt retourneren. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze informatie op onze website terug te vinden. Vraag daarom altijd de verkoper om de mogelijkheid van retourneren. Ben je opzoek naar meer informatie over de verzending of de mogelijkheid tot retourneren? Kijk dan even bij de retour- en leveringsvoorwaarden. .

Inhoud bekeken door jou. DIY-creations is niet verantwoordelijk voor de inhoud die geplaatst wordt door onze zelfstandige verkopers. Jij vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid wat betreft die inhoud.

Mensen waar jij interactie mee aangaat. Onze gebruikers worden niet gescreend, dus als jij de interactie aangaat met een van onze gebruikers persoonlijk of via één van onze diensten dan is het aan jou hierbij je verstand te gebruiken. Wees vooral voorzichtig bij persoonlijke ontmoetingen en begrijp dat DIY-creations hierin geen enkele aansprakelijkheid heeft.

Externe diensten. Op onze website staan mogelijk verwijzingen naar externe websites of andere doorverwijzingen. Hiervoor draagt DIY-creations geen enkele verantwoordelijkheid. Begrijp dat wanneer jij onze site verlaat dit onder je eigen verantwoordelijkheid valt.

1.8  Overige bepalingen

A. De gemaakte creatie door de verkoper wordt pas eigendom van de koper op het moment dat de betaling in zijn geheel voldaan is.

B.  Betalingen van de gekochte creaties dienen te alle tijden overgemaakt te worden aan de verkoper. De koper vraagt via de e-mail om de bankgegevens van de verkoper. 

C. Indien een verkoper om wat voor reden dan ook de bestelling niet accepteert, zal de verkoper dit zelf zo snel mogelijk aan de koper laten weten. 

D. Koper en verkoper houden tijdens het bestel- en leveringsproces e-mail goed in de gaten om op de hoogte te kunnen blijven van door koper of verkoper verzonden informatie.

E. Koper en verkoper zijn ervan op de hoogte dat hun e-mail adres gedeeld wordt met koper of verkoper voor het juist afhandelen van de bestelling. Verkoper en koper verklaren hier alleen gebruik van te maken indien nodig voor afhandelingen van de koopovereenkomst.

F.  DIY-creations behoudt zich het recht voor om van deze voorwaarden af te wijken en de voorwaarden versoepeld toe te passen in sommige gevallen. Dit houdt echter niet in dat de voorwaarden komen te vervallen of niet meer toepasbaar zijn. 

G. Indien één van de bepalingen van DIY-creations in strijd is met de wet zal de bepaling van DIY-creations komen te vervallen. DIY-creations zal dan zo snel mogelijk een nieuwe bepaling opstellen die overeenkomt met de wettelijke bepaling.

H. DIY-creations behoudt zich het recht voor om een aanbod van een verkoper niet langer aan te bieden wanneer één of meerdere van de voorwaarden geschonden worden.

I. DIY-creations werkt uitsluitend onder de toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.
2.0 Algemene voorwaarden hobbymaterialen

2.1 Bestellen & betalen

Hier kun je informatie vinden over het plaatsen van een bestelling van onze hobbymaterialen en de betaling hiervan.  Ben je opzoek naar informatie over de verzending of de mogelijkheid tot retourneren? Kijk dan even bij de retour- en leveringsvoorwaarden. .

2.1.1 Bestelling plaatsen

Om een bestelling te plaatsen heb je geen account nodig. Volg de stappen zoals aangegeven op je scherm. 

Je kunt er ook voor kiezen om eerst een account aan te maken. Om een account aan te maken klik je links boven aan de pagina op registreer. Vervolgens selecteer je welk type klant je bent en kun je je gegevens invullen. Zodra je succesvol bent aangemeld, kun je je bestelling plaatsen.

2.2 Betaling

Je kunt bij DIY-creations op één van de volgende manieren betalen:

  1. Ideal
  2. Afterpay
  3. Paypal
  4. DirectBanking
  5. MisterCash

2.2.1 Afterpay voorwaarden

Indien je een bestelling afrekent via Afterpay (achteraf betalen) ga je tevens akkoord met de voorwaarden van Afterpay. Deze kan je hier vinden: